Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.  
PDF просмотр
НазваниеПротокол № 10 від 14. 06. 2010 р.  
страница1/90
Дата конвертации09.09.2013
Размер1.04 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
АКАДЕМІЯ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 

НОВІ КОНСТРУКЦІЙНІ СТАЛІ ТА СТОПИ 
І МЕТОДИ ЇХ ОБРОБЛЕННЯ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ 
ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ВИРОБІВ 
 
Збірка матеріалів 
ХII Міжнародної науково-технічної конференції 
 
(Запоріжжя, 6–8 жовтня 2010 р.) 
 
 
 
 
 
Присвячена 100-річчю  
із Дня народження  
Бориса Соломоновича Натапова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запоріжжя   ЗНТУ   2010 
 

УДК 669.018:621.78:620.1  
ББК  34.2+34.5,27  
         Н76 
 
 
Рекомендовано до видання Вченою радою  
Запорізького національного технічного університету  
(протокол № 10 від 14.06.2010 р.) 
 
 
Р е д а к ц і й н а   к о л е г і я :  
 
Коваль А. Д., докт. техн. наук, проф. (відпов. ред) 
Лазечний І. М., канд. техн. наук, доц. 
Вініченко В. С., канд. техн. наук, доц. 
 
Упорядник Ткач Д. В. 
 
 
Тези доповідей друкуються методом прямого відтворення тексту, пред-
ставленого авторами, які несуть відповідальність за його форму і зміст. 
 
 
 
Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення 
Н76  для  підвищення  надійності  та  довговічності  виробів : збірка 
матеріалів  ХII  Міжнародної  науково-технічної  конференції 
(Запоріжжя, 6–8 жовтня 2010 р.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 
196 с. 
ISBN 978-611-529-024-6. 
Зібрані  тези  доповідей,  заслуханих  на  ХІІ  Міжнародній  науково-
технічній конференції серед викладачів, матеріалознавців - науковців, моло-
дих учених і аспірантів. Збірка відображає широкий спектр тематики науко-
вих досліджень, які проводяться у науково-дослідних інститутах, навчальних 
закладах  та  підприємствах.  Збірка  розрахована  на  широкий  загал  дослідни-
ків, науковців та студентів. 
УДК 669.018:621.78:620.1 
ББК 34.2+34.5,27 
 
ISBN 978-611-529-024-6 
©   Запорізький національний технічний 
 
університет (ЗНТУ), 2010 
 

ЗМІСТ 
 
СЛОВО ПРО УЧИТЕЛЯ ................................................................................13 
ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ 
Малинов Л. С. 
ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ  С МЕТАСТАБИЛЬНЫМ 
АУСТЕНИТОМ ..............................................................................................15 
Хижняк В. Г. , Лоскутова Т. В. , Матяшов В. Г.,  Бобіна М. М.,   
Погребова І. С. 

КОМПЛЕКСНІ НІОБІЙХРОМОВІ КАРБІДНІ ПОКРИТТЯ   
НА ТВЕРДИХ СПЛАВАХ ВК8 ТА Т15К6 ..................................................17 
Мазур В. И., Капустникова С. В., Шпортько А. Ю. 
ТИКАД – ЛИТЕЙНАЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИКА   
НА ОСНОВЕ ТИТАНА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН.....................................19 
Самохвалов Г. В., Шумилов М. А. 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕХАНИЗМА ВЛИЯНИЯ МОЛИБДЕНА  
НА ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ ........................21 
Тумко А. Н. 
ИЗМЕНЕНИЕ КАРБИДНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ  
ЛЕДЕБУРИТНЫХ СТАЛЕЙ В МНОГООПЕРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССАХ ДЕФОРМАЦИИ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ..........23 
Грабовський В. Я. Сліпченко

 О. О. 
РОЛЬ ТИПУ ЗМІЦНЮВАЛЬНИХ ФАЗ В СТОПАХ НА ОСНОВІ  
ГЦК ГРАТКИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ГАРЯЧОГО 
ДЕФОРМУВАННЯ МЕТАЛІВ ......................................................................24 
 


ЖАРОМІЦНІ СПЛАВИ,  
НЕІРЖАВІЮЧІ, ЖАРОСТІЙКІ СТАЛІ  
ТА КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
Черепова Т. С. Дмитрієва
Андрійченко
Семенова

 Г. П., 
 Н. В., 
 Ю. С. 
КОБАЛЬТОВИЙ СПЛАВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ БАНДАЖНИХ  
ПОЛИЧОК ЛОПАТОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ ............................  27 
Мовчан А. В. 
АУСТЕНИТ-КАРБИД-КАРБИДНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ  
ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОМПОЗИТЫ – НОВЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ................................................................................................ 30 
Нестеров О. В. Климов
Рубан

 О. В., 
 В. Т. 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ  
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРИТНИХ 
ЖАРОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ ІОННО-ПЛАЗМОВОГО 
АЗОТУВАННЯ ............................................................................................... 31 
Ткаченко А. В., Вініченко В. С., Натапова А. Б., Ольшанецький В. Ю. 
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ГРАДІЄНТУ 
КОНЦЕНТРАЦІЇ ДВООКИСУ ТОРІЮ В ЗАГОТОВКАХ   
ІЗ ВОЛЬФРАМОВИХ СПЛАВІВ ................................................................. 33 
Коваль А. Д., Андриенко А. Г., Гайдук С. В., Ястребова О. Ф. 
ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ 
СПЛАВА ЖС-32 ОТ ВЕЛИЧИНЫ СООТНОШЕНИЯ ТАНТАЛА  
К РЕНИЮ ....................................................................................................... 35 
Anatoly Koval, Sergey Belikov, Yevgeny Sanchugov 
INFLUENCE OF THE TITANIUM-TO-ALUMINUM PROPORTION  
ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF NICKEL SUPERALLOYS 
RESISTANT TO HIGH-TEMPERATURE CORROSION ............................. 37 
Валуев А. В., Валуев В. П., Валуева Т. В., Ткаченко И. В. 
ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА КОРРОЗИОННУЮ 
СТОЙКОСТЬ СТАЛИ 10Х18Н10Т В ЖИДКИХ АГРЕССИВНЫХ 
СРЕДАХ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ................................. 39 
Натапова А. Б., Пилиев Б. А., Семенюк Т. П., Демешко В. В. 
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ   
И ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ   
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО 
СПЛАВА ЧС91ВИ ......................................................................................... 41 
Ткаченко И. В. 
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ   
И ЖАРОСТОЙКОСТЬ ФЕРРИТНЫХ ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ .............. 43 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90

Похожие:

Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.   iconПротокол № 4 від  22. 11. 2010 р
Постановою  президії  вак  України  № 1-05/4  від 26. 05. 2010 р.  журнал   Радіоелектроніка
Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.   iconПротокол №  від . 2012р. 
Вступ   4 
Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.   iconПротокол №12 від 25 червня 2010 року
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.   iconУкраїнсько-російські педагогічні студії
Бердянського державного педагогічного університету (протокол №3 від 19. 10. 2009 р.)
Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.   iconПротокол № 7 від 23. 02. 2009 року. 
Наукові  записки. – Випуск 81 (1).  –  Серія:  Філологічні  науки  (мовознавство): 
Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.   iconПротокол №7 від 05. 07. 2011 р. 
Розглянуто  забезпечення  спеціальних  умов  технологічного  процесу  складання  та  регулю
Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.   iconПротокол № 4 від 23. 12. 2011 
Вісник нтуу «кпі». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, 
Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.   iconПротокол № 7 від 05. 07. 2011 р. 
Збірник містить наукові статті відомих вчених України і закордонних країн з актуаль
Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.   iconПротокол № 2 від 16 лютого 2006 року
В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор Безумовно, якість деяких тез не відповідає рівню вимог до нау
Протокол № 10 від 14. 06. 2010 р.   iconПротокол №11 від 26 червня 2009 року
Рущенко І. П. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх...
Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница