Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р
Скачать 44.01 Kb.
PDF просмотр
НазваниеПротокол № 4 від  22. 11. 2010 р
страница1/124
Дата конвертации16.05.2013
Размер44.01 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124

Запорізький національний технічний університет
Ðàä³îåëåêòðîí³êà 
²íôîðìàòèêà 
Óïðàâë³ííÿ
1(24)’2011
Науковий журнал
Виходить двічі на рік
Видається з березня 1999 року
Зареєстрований 29 сiчня 2003 року
Державним комітетом інформаційної політики,
телебачення та радіомовлення України.
Cвідоцтво – серія КВ № 6904
Засновник і видавник – Запорізький національний технічний університет
Запоріжжя, ЗНТУ
2011

ISSN 1607-3274
Постановою  президії  ВАК  України  № 1-05/4  від 26.05.2010 р.  журнал  «Радіоелектроніка,
інформатика,  управління»  (скорочена  назва – РІУ),  який  видається  з 1999 року,  включений  до
переліку  наукових  фахових  видань  України,  в  яких  можуть  публікуватися  результати  дисер-
таційних  робіт  на  здобуття  наукових  ступенів  доктора  і  кандидата  технічних  наук  та  фізико-
математичних наук (фізика). 
Журнал є донором журналу «Telecommunications and Radio Engineering», який видається в США.
Інтернет-сторінка журналу: http://journal.zntu.edu.ua/ric/index.php?page=index.
Статті,  що  публікуються  в  журналі,  реферуються  в  базах  даних  та  РЖ  ВІНІТІ  (Росія)  і
«Джерело» (Україна). Журнал РІУ міститься у міжнародній базі наукових видань Index Copernicus
(http://journals.indexcopernicus.com/index.php),  електронна  копія  журналу  розміщена  на  сайті
Національної  бібліотеки  України  імені  В.  І.  Вернадського  НАН  України  у  розділі  «Наукова  пе-
ріодика України» за адресою: http://nbuv.gov.ua/portal/.
Журнал розповсюджується за Каталогом періодичних видань України (передплатний індекс – 22914).
РЕДА КЦ ІЙ НА К ОЛ ЕГІЯ
Головний редактор  – д-р техн. наук Піза Д. М.
Заст. головного редактора – канд. техн. наук Дубровін В. І.
Члени редколегії :
д-р фiз.-мат. наук Ахметшин А. М.
д-р техн. наук Кулік А. С.
д-р техн. наук Волков О. В.
д-р фiз.-мат. наук Матюшин В. М.
д-р фiз.-мат. наук Горбань О. М.
д-р фiз.-мат. наук Онуфрiєнко В. М.
д-р фiз.-мат. наук Горр Г. В.
д-р фiз.-мат. наук Погосов В. В.
д-р техн. наук Гостєв В. І.
д-р техн. наук Потапенко Є. М.
д-р фiз.-мат. наук Дробахин О. О.
д-р техн. наук Толок В. О.
д-р техн. наук Карпуков Л. М.
д-р техн. наук Труфанов І. Д.
д-р фiз.-мат. наук Корніч Г. В.
д-р фiз.-мат. наук Чумаченко В. П.
Рекомендовано до видання вченою радою Запорізького національного технічного університету, 
протокол № 4 від  22.11.2010 р.
Рукописи проходять незалежне рецензування з залученням провідних фахівців,                      
за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про опублікування.
Журнал зверстаний редакційно-видавничим відділом 
Запорізького національного технічного університету
Адреса редакції:
69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ,
редакція журналу «РІУ»
Тел:   (061) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
Факс: (061) 764-21-41
E-mail: rvv@zntu.edu.ua         
© 2011 Запорізький національний технічний університет

З М І С Т
РАДІОФІЗИКА ........................................................................................................................ 7
Никонова А. А., Небеснюк О. Ю., Шмалий С. Л., 
Чумаченко Я. В., Чумаченко В. П.
Никонова З. А.
ИСПРАВЛЕНИЯ К СТАТЬЕ «К ОБОСНОВАНИЮ 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ 
ХАРАКТЕРИСТИК МДП-СТРУКТУР .................................. 7
РАССЕЯНИЯ ВОЛН ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО ИЗЛОМА 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЛНОВОДА»................................ 14
Чумаченко Я. В., Чумаченко В. П.
О БЕСКОНЕЧНЫХ СИСТЕМАХ МЕТОДА 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ РАССЕЯНИЯ 
ВОЛН В ПЛОСКОСТНЫХ УЗЛАХ С СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛОСТЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ...................... 10
РАДІОЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ............................................................... 15
Єфіменко А. А. 
Тімовський А. К., Голдобін О. О.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ МІЖБЛОЧНИХ 
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ САР 
ЕЛЕКТРИЧНИХ З’ЄДНАНЬ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ МАЕС-П.......................... 30
ЗАСОБІВ.................................................................................. 15
Остренко В. С. 
АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕКСПОНЕНТ, 
ЩО АПРОКСИМУЮТЬ ПЕРЕХІДНИЙ ТЕПЛОВИЙ ОПІР 
ОХОЛОДЖУВАЧА................................................................ 23
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ............................................... 35
Коломыцев М. В., Носок С. А.
Потий А. В., Комин Д. С.
УЯЗВИМОСТИ ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕКОРРЕКТНЫМ 
ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВХОДНЫМ ДАННЫМ.......................................................... 35
ПРОЦЕССА ОЦЕНИВАНИЯ ГАРАНТИЙ В КОНТЕКСТЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
Колпакова Т. А. 
ПОДХОДА .............................................................................. 64
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТОВ 
ПРИ ПРИНЯТИИ ГРУППОВЫХ РЕШЕНИЙ..................... 40
Романюк В. В. 
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕЧІТКОЇ АНТАГОНІСТИЧНОЇ 
Льовкін В. М., Дубровін В. І., Оніщенко В. Ф.
2×2-ГРИ ................................................................................... 74
ПРОГНОЗУВАННЯ ФАКТИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПРОЕКТУ НА СТАДІЇ ПЕРЕДПРОЕКТНОГО 
Федюкович В. Е. 
ПЛАНУВАННЯ ...................................................................... 44
О НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
СЕРТИФИКАТА СХЕМЫ DAA........................................... 79
Неласа Г. В., Дозоренко І. С.
ОГЛЯД ТА ПОРІВНЯННЯ СХЕМ ЦИФРОВИХ 
Халимов Г. З. 
МУЛЬТИПІДПИСІВ .............................................................. 52
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ КРИВЫХ ФЕРМА 
ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ХЕШИРОВАНИЯ ................... 82
Пелешко Д. Д., Кустра Н. О., Шпак З. Я.
СУМІЩЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НАБОРУ НА ОСНОВІ 
Овсяк О. В. 
ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕРСІЇ КОЛЬОРУ 
МОДЕЛЬ РОЗШИРЕНОЇ НОТАЦІЇ ТЕКСТОВОГО 
ЗОБРАЖЕНЬ........................................................................... 56
ОПИСУ ФОРМУЛ АЛГОРИТМІВ....................................... 86
3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124

Похожие:

Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р iconПротокол № 10 від 14. 06. 2010 р.  
Слово про учителя   
Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р iconПротокол №  від . 2012р. 
Вступ   4 
Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р iconПротокол №12 від 25 червня 2010 року
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р iconУкраїнсько-російські педагогічні студії
Бердянського державного педагогічного університету (протокол №3 від 19. 10. 2009 р.)
Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р iconПротокол № 7 від 23. 02. 2009 року. 
Наукові  записки. – Випуск 81 (1).  –  Серія:  Філологічні  науки  (мовознавство): 
Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р iconПротокол №7 від 05. 07. 2011 р. 
Розглянуто  забезпечення  спеціальних  умов  технологічного  процесу  складання  та  регулю
Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р iconПротокол № 4 від 23. 12. 2011 
Вісник нтуу «кпі». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, 
Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р iconПротокол № 7 від 05. 07. 2011 р. 
Збірник містить наукові статті відомих вчених України і закордонних країн з актуаль
Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р iconПротокол № 2 від 16 лютого 2006 року
В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор Безумовно, якість деяких тез не відповідає рівню вимог до нау
Протокол № 4 від  22. 11. 2010 р iconПротокол №11 від 26 червня 2009 року
Рущенко І. П. – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх...
Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница