Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница6/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

www.markabolt.hu
22  electrolux
Hasznбljon ьvegtisztнtу termйket йs olyan
Ьgyeljen arra, hogy a hogy a vнz ne jusson be
puha tцrl kend t, amely nem hagy maga
a mikrohullбmъ sьt  szell z nyнlбsaiba.
utбn szбlakat vagy szцszцket. Tцrцlje бt
Rendszeresen vegye ki a forgуtбnyйrt йs a
egyik oldaltуl a mбsikig anйlkьl, hogy bбrmi-
hozzб tartozу tartуt, йs tisztнtsa meg a sьt -
lyen nyomбst gyakorolna a felьletre.
tйr alsу falбt, kьlцnцsen, ha valamilyen folya-
Azonnal tбvolнtsa el a vнzk , zsнr-, kemйnyнt -
dйk kifutott.
йs tojбsfehйrje foltokat. Ezek a foltok korrу-
Ne kapcsolja be a sьt t, ha a forgуtбnyйr йs
ziуt idйzhetnek el .
a hozzб tartozу tartу nincs a helyйn.
Ne hagyjon vizet a sьt  belsejйben.
Ha a sьt  sьt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohбr vizet a forgуtбnyйrra, йs kap-
A sьt  belseje
csolja be a mikrohullбmъ sьt t 2-3 percre
A sьt  minden hasznбlata utбn tisztнtsa meg
maximбlis teljesнtmйnnyel. A kйpz d  g z
a bels  falakat egy nedves ruhбval, mivel ez
fellazнtja a szennyez dйst, ami ezutбn kцn-
a legkцnnyebb mуdja annak, hogy eltбvolнtsa
nyen letisztнthatу egy puha ruhбval.
a kifrцccsent йteleket йs foltokat, amelyek a
A kellemetlen szagok (pl. halsьtйs utбn) kцn-
beltйrben kialakulhattak.
nyen megszьntethet k. Tegyen nйhбny
A nehezen mozdнthatу szennyez dйs eltб-
csepp citromlevet egy csйsze vнzbe. Tegyen
volнtбsбhoz hasznбljon nem agresszнv tisztн-
egy kanбlnyi kбvйt a csйszйbe, hogy ne fus-
tуszert. Ne hasznбljon sьt sprayt vagy mбs
son ki a vнz. Melegнtse a vizet 2-3 percig ma-
agresszнv vagy sъrolу hatбsъ tisztнtуszert.
ximбlis mikrohullбmos teljesнtmйnnyel.
Mindig tartsa az ajtуt йs a sьt  el lapjбt na-
gyon tisztбn, hogy biztosнtsa az ajtу megfe-
lel  nyitбsбt йs zбrбsбt.
M szaki adatok
M szaki adatok kategуriбi
Йrtйk EMS20200
Vбltубramъ feszьltsйg
230-240 V / 50 Hz
Szьksйges teljesнtmйny
1300 W
Mikrohullбmos kimen  teljesнtmйny
800 W
Mikrohullбmъ frekvencia
2450 MHz
Mйretek (SZxMAxMЙ)
461 x 280 x 273 mm
Sьt  befogadуkйpessйge.
20 liter
Tцmeg
12,6 kg
Kцrnyezetvйdelmi tudnivalуk
A termйken vagy a csomagolбson talбlhatу
kedvez tlen kцvetkezmйnyeket, amelyeket
  szimbуlum azt jelzi, hogy a termйk nem
ellenkez  esetben a termйk nem megfelel
kezelhet  hбztartбsi hulladйkkйnt. Ehelyett a
hulladйkkezelйse okozhatna. Ha
termйket el kell szбllнtani az elektromos йs
rйszletesebb tбjйkoztatбsra van szьksйge a
elektronikai kйszьlйkek ъjrahasznosнtбsбra
termйk ъjrahasznosнtбsбra vonatkozуan,
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
kйrjьk, lйpjen kapcsolatba a helyi
Azzal, hogy gondoskodik ezen termйk helyes
цnkormбnyzattal, a hбztartбsi hulladйkok
hulladйkba helyezйsйr l, segнt megel zni
kezelйsйt vйgz  szolgбlattal vagy azzal a
azokat, a kцrnyezetre йs az emberi
bolttal, ahol a termйket vбsбrolta.
egйszsйgre gyakorolt potenciбlis

www.markabolt.hu
electrolux  23
Ьzembe helyezйs
• Tбvolнtsa el a reklбmcнmkйt az ajtуrуl.
helyezze, йs hogy a szell z nyнlбsok,
• A  sьt t sima, vнzszintes felьleten kell
valamint a sьt  alatti felьlet ne legyenek
ьzembe helyezni. A felьletnek elйg er s-
eltцmнtve (a megfelel  szell zйs йrdekйben).
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonsбgosan
Csatlakoztatбs a tбphбlуzatra
megtartsa a sьt  (12.6 Kg) йs tartalma sъ-
lyбt. A vibrбciу- vagy zajkeltйs lehet sйgй-
A sьt  leszбllнtбsa hбlуzati kбbellel йs dugas-
nek megel zйse йrdekйben a sьt nek sta-
szal tцrtйnik, amely 230–240V / 50 Hz fцldelt
bil helyzetben kell lennie.
fali aljzathoz alkalmas. A fцldelйs minimalizбl-
• A  sьt t tartsa tбvol a h forrбsoktуl йs a
ja annak a kockбzatбt, hogy rцvidzбrlat tцr-
vнzt l. Amennyiben h nek vagy vнznek van
tйnik. Ellen rizze, hogy a sьt  feszьltsйgйr-
kitйve, ez csцkkentheti a hatйkonysбgot,
tйke megfelel-e a tбphбlуzatnak.
йs meghibбsodбsбhoz vezethet, ezйrt
Ha a sьt t az aljzathoz hosszabbнtу
ьgyeljen arra, hogy a sьt t h forrбsoktуl
hasznбlatбval csatlakoztatja, gy z djцn
йs vнzt l tбvol helyezze ьzembe.
meg arrуl, hogy a hosszabbнtу kбbel fцl-
• Ne gбtolja a kйszьlйkhбz tetejйn йs olda-
delt.
lain lйv  szell z nyнlбsokat, йs ne tegyen
semmilyen tбrgyat a sьt  tetejйre. Ha a
Vigyбzat Ezt a kйszьlйket tilos nem
szell z nyнlбsokat elzбrja m kцdйs kцz-
fцldelt бramforrбshoz csatlakoztatni.
ben, a sьt  tъlmelegedhet, йs az meghi-
Forduljon villanyszerel hцz, ha
bбsodбshoz vezethet. A nyнlбsokon forrу
bizonytalan a sьt  elektromos
leveg  tбvozik, tehбt ьgyeljen arra, hogy
csatlakoztatбsбt vagy az бramforrбs
ne dugнtsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
fцldelйsйnek meglйtйt illet en.
fьggцny kerьljцn a sьt  йs a hбtsу fal kцzй.
Vigyбzat A kйszьlйket kцtelez  fцldelni.
• A  sьt t olyan messze helyezze el a rбdiу-
Ha a kйszьlйk olyan nem
йs tv-kйszьlйkekt l, amennyire lehetsй-
ъjrahuzalozhatу dugasszal van
ges. Ez a sьt  megfelel a rбdiу-interferen-
felszerelve, amely nem megfelel  az
cia elnyomбsбra vonatkozу EGK-kцvetel-
Цnnйl lйv  aljzatokba, azt a gyбrtуnak, a
mйnyeknek, de bizonyos interferencia fel-
gyбrtу szerel jйnek vagy mбs hasonlуan
lйphet, ha a sьt t tъl kцzel helyezik egy rб-
kйpzett szemйlynek ki kell cserйlnie,
diу- vagy tv-kйszьlйkhez, tehбt tartsa ez-
nehogy veszйlyhelyzet бlljon el .
eket a lehet  legtбvolabb.
• Ha sarokban helyezi el, hagyjon legalбbb
Vigyбzat Ha a hбlуzati kбbel megsйrьl,
15 cm tбvolsбgot a falaktуl йs 15 cm tб-
azt a gyбrtуnak vagy a gyбrtу
volsбgot a mikrohullбmъ sьt  fцlцtt.
szerel jйnek vagy mбs hasonlуan
kйpzett szemйlynek ki kell cserйlnie,
Fontos A sьt  csaknem bбrhova
nehogy veszйlyhelyzet бlljon el .
elhelyezhet  a konyhбban. Ьgyeljen arra,
hogy a sьt t egy sima, vнzszintes felьletre
Eurуpai Jуtбllбs
A jelen kйszьlйkre az Electrolux a jelen kйzi-
• A kйszьlйkre vбllalt jуtбllбs a kйszьlйk ere-
kцnyv hбtlapjбn felsorolt orszбgok mindegyi-
deti vбsбrlбsбnak napjбval kezd dik, me-
kйben a kйszьlйk garancialevelйben vagy
lyet a vбsбrlу a kйszьlйk eladуja бltal kia-
egyйbkйnt a tцrvйnyben megszabott id tar-
dott йrvйnyes, vбsбrlбst igazolу okmбny
tamra vбllal jуtбllбst. Amennyiben a vбsбrlу
bemutatбsбval tud igazolni.
az alбbbiakban felsorolt orszбgok kцzьl va-
lamelyik mбsik orszбgba telepьl бt, az alбbbi
kцvetelmйnyek teljesнtйse esetйn a kйszьlйk-
re vonatkozу jуtбllбs szintйn бttelepнthet : -
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница