Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница5/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

www.markabolt.hu
20  electrolux
Automatikus sьtйsi tбblбzat
Menь
Sъly / adag
A1 - Automatikus melegн-
200 g, 400 g, 600 g
tйs
A2 - Zцldsйgek
200 g, 300 g, 400 g
A3 - Hal
250 g, 350 g, 450 g
A4 - Hъs
250 g, 350 g, 450 g
A5 - Tйszta
50 g, (450 g vнzzel) 100 g (800 g vнzzel)
A6 - Burgonya
200 g, 400 g, 600 g
A7 - Pizza
200 g, 400 g
A8 - Leves
200 g, 400 g
Informбciу visszakeresйse hasznбlat
Minden alkalommal, amikor megnyom
kцzben.
egy gombot, egy "sнpolбs" hallhatу a
1. Nyomja meg a 
 gombot sьtйs kцzben,
m velet visszaigazolбsakйnt.
йs a kijelz n a kivбlasztott teljesнtmйny je-
2. A kezel gomb els  elforgatбsбhoz egy
lenik meg 3 mбsodpercre.
"sнpolбs" kapcsolуdik.
2. "Kйsleltetett indнtбs ьzemmуdban"
3. Miutбn beбllнtott bбrmilyen sьtйsi progra-
nyomja meg a   gombot, йs a sьtйs kez-
mot, amennyiben elmulasztja elindнtani a
dйsi id pontja jelenik meg a kijelz n 3
 gomb megnyomбsбval 1 percen belьl,
mбsodpercig, majd ismйt a pontos id
az a program tцrlйsйt eredmйnyezi, йs a
jelenik meg.
"pontos id " jelenik meg a kijelz n.
3. A sьtйs alatt nyomja meg a   gombot, ha
4. Minden sьtйsi ciklus befejezйsekor a sьt
meg szeretnй nйzni a "pontos id t", ami
цtszцr "sнpol".
3 mбsodpercre jelenik meg.
5. A sьtйsi ciklus folyamбn az ajtу kinyitбsa
leбllнtja a sьt  m kцdйsйt. Meg kell nyom-
Бltalбnos informбciуk йs felhasznбlуi
ni a 
 gombot a sьtйs folytatбsбhoz, ha
ъtmutatбsok.
a sьtйsi ciklus alatt az ajtуt kinyitottбk.
1. Minden alkalommal, amikor megnyom
egy gombot, egy "sнpolбs" hallhatу a
m velet visszaigazolбsakйnt.
Hasznos javaslatok йs tanбcsok
Tanбcsok a mikrohullбmra vonatkozуan
• A pйksьtemйnyek, a kenyйr hasonlуk ki-
• Mindig tartsa tisztбn a sьt t - el zze meg
olvasztбsa tцrtйnhet kцzvetlenьl a kenyйr-
az йtelek kifutбsбt, йs ne feledje megtisz-
kosбrban vagy egy papнrtцrцlkцz n.
tнtani az ьvegtбnyйr alatti terьletet йs az aj-
• Ha a fagyasztott йtelt a csomagolбsбban
tу bels  oldalбt.
melegнti fel, a csomagolбst fel kell nyitni. A
• A mikrohullбmъ sьt ben valу йtelkйszнtйs
fйmet vagy fйmdнszнtйst tartalmazу cso-
sorбn rйszesнtse el nyben a kцr alakъ vagy
magolбst tilos hasznбlni, hacsak nem kife-
ovбlis, fed vel rendelkez  t zбllу tбlak
jezetten mikrohullбmъ sьt ben valу hasz-
hasznбlatбt.
nбlatra ajбnlott. Tбvolнtsa el a fйmkapcso-
• Ne hasznбljon fйm- vagy fйmdнszнtйs  tб-
kat йs a zбrуzsinуrokat.
lakat. Bizonyos m anyagok a forrу йtel ha-
• Kisebb alufуlia darabok hasznбlhatуk a
tбsбra megolvadhatnak йs deformбlуd-
kцnnyen tъlsьl  rйszek (pl. csirkeszбrnyak)
hatnak.
lefedйsйre.
• Elkйszнtйs kцzben fedje le az йtelt. Hasz-
• A  hйjas  vagy  b rцs йteleket (pl. burgonya
nбljon ьvegfedelet, tбnyйrt vagy zsнrpapнrt.
vagy kolbбsz) szurkбlja meg villбval. Ne
f zzцn tojбsokat a mikrohullбmъ sьt ben,
mivel felrobbanhatnak.

www.markabolt.hu
electrolux  21
• A nagy, vastag darabokat a tбl szйlйhez
ьveget, йs mikrohullбmozza kцzepes tel-
helyezze, йs prуbбlja meg az йlelmiszert
jesнtmйnyen 2 percig.
egyforma mйret  darabokra vбgni. Az йtelt
• Csokolбdй olvasztбsa
mindig a sьt  kцzepйre helyezze.
Tцrjцn цssze 100 g csokolбdйt kockбkra,
• Az йtel elkйszьlйse egyenletes lesz, ha nй-
helyezze egy tбlba, melegнtse magas telje-
hбnyszor megkeveri vagy megfordнtja.
sнtmйnyen 1-2 percig, йs keverje jуl meg.
• Mindig rцvidebb elkйszнtйsi id t бllнtson be
• Vaj puhнtбsa vagy olvasztбsa
a receptben jelzettnйl, hogy elkerьlje a tъl-
Az olvasztбs nйhбny mбsodpercig tart ma-
sьtйst. Minйl nagyobb mennyisйg  az йtel,
gas teljesнtmйnyen. A puhнtбst jobb kнmй-
annбl hosszabb id  szьksйges az elkйszн-
letesen, alacsony teljesнtmйnyfokozaton
tйsйhez.
vйgezni.
• A zцldsйgekhez csak kevйs vizet adjon,
• Kenyйr felfrissнtйse vagy melegнtйse
vagy ne adjon semennyit.
Hasznбljon kцzepes teljesнtmйnyt nйhбny
• Kevesebb sуt йs f szert hasznбljon, mint
mбsodpercig.
a "hagyomбnyos" йtelkйszнtйs esetйn.
• Fokhagymapucolбs kцnnyedйn
• F szerezze, ha elkйszьlt.
Melegнtsen 3-4 gerezd fokhagymбt magas
• Hagyjon nйhбny perc "pihentetйsi" id t,
teljesнtmйnyen 15 mбsodpercig. Nyomja
miutбn a sьt  kikapcsolt, hogy az йtel tel-
цssze az egyik vйgйt, mнg a gerezd ki nem
jesen йs egyenletesen kйszьljцn el.
ugrik.
• Mindig  gy z djцn meg arrуl a tбlalбs el tt,
• Gyьmцlcslй
hogy az йtel mindenьtt elйg forrу.
A citrusfйlйkb l tцbb lй nyerhet , ha ma-
• Hasznбljon edйnyfogуt vagy keszty t,
gas teljesнtmйnyen 15 mбsodpercig mele-
amikor kiveszi az edйnyeket йs az йtelt a
gнti facsarбs el tt.
sьt b l.
• Zabkбsa kйszнtйse
A zabkбsa egyszer en elkйszнthet  a tбla-
Mikrohullбmozбsi tippek
lуedйnyben, нgy nem lesz kьlцn mosogat-
• Mйz lбgyнtбsa
nivalу lбbas. Kцvesse az йlelmiszer gyбr-
Ha van egy ьveg mйze, amely kikristбlyo-
tуjбnak ajбnlбsait.
sodott, vegye le a fedelйt, helyezze be az
Бpolбs йs tisztнtбs
A tisztнtбs az egyetlen karbantartбsi m velet,
Soha ne hasznбljon nagynyomбsъ vagy g z-
amire szьksйg van.
sugaras tisztнtуkйszьlйkeket.
Vigyбzat A mikrohullбmъ sьt t
Tartozйkok
rendszeresen meg kell tisztнtani,
Tisztнtsa meg a tartozйkokat minden hasz-
eltбvolнtva minden йtelmaradvбnyt. Ha a
nбlat utбn. Ha nagyon szennyezettek, el -
mikrohullбmъ sьt t nem tartjбk tisztбn, a
szцr is бztassa be, majd hasznбljon kefйt
felьlete megrongбlуdhat, ami a sьt
vagy szivacsot. A tartozйkok mosogatуgйp-
hasznos йlettartamбt lecsцkkenti, йs
ben mosogathatуk.
esetleg veszйlyes helyzetet is
Ьgyeljen arra, hogy a forgуtбnyйr йs a hozzб
eredmйnyezhet.
tartozу tartу mindig tiszta legyen. Ne kap-
csolja be a sьt t, ha a forgуtбnyйr йs a hozzб
Vigyбzat A tisztнtбst a sьt
tartozу tartу nincs a helyйn.
tбpellбtбsбnak lekapcsolбsa mellett kell
vйgezni. Hъzza ki a dugaszt a fali
Elьls  felьlet
aljzatbуl, vagy kapcsolja ki a sьt
Rendszerint a sьt t csak nedves ruhбval kell
бramkцrйt.
megtisztнtania. Ha nagyon szennyezett, te-
Ne hasznбljon agresszнv vagy dцrzshatбsъ
gyen nйhбny csepp mosogatуszert a tisztн-
tisztнtуszereket, kaparуeszkцzцket, amelyek
tбshoz hasznбlt vнzbe. Ezutбn tцrцlje le szб-
megkarcoljбk a felьleteket, illetve йles tбrgya-
raz ruhбval a sьt t.
kat, mivel foltok jelenhetnek meg.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница