Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница4/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

www.markabolt.hu
electrolux  19
Tцbbszakaszos sьtйs
5. Nyomja meg a   gombot. Az уra szбm-
A sьt  beбllнthatу ъgy, hogy kйt szakaszban
jegyei villognak, йs a   jel vilбgнt.
vйgezze a kiolvasztбst/sьtйst.
6. A   gombot elforgatva vбlassza ki az уra
Ha kiolvasztбsi funkciуt is hasznбl, annak kell
йrtйkйt, amikor a sьt  elkezdje a sьtйst.
az els  szakasznak lennie.
7. Nyomja meg a   gombot. A perc szбm-
Egy "sнpolбs" hallhatу, miutбn az els  sza-
jegyei villognak. Nyomja meg a gombot.
kasz befejez dцtt, йs a mбsodik szakasz au-
A perc szбmjegyei villognak.
tomatikusan elkezd dik.
8. A   gombot elforgatva vбlassza ki a perc
йrtйkйt, amikor a sьt  elkezdje a sьtйst.
Az automatikus menьk egyik szakasz-
9. A beбllнtбs befejezйsйhez nyomja meg az
ban sem hasznбlhatуk. Pйldбul: Az йtel
 gombot. A pontos id  jelenik meg a
5 perces kйzi kiolvasztбsa, majd sьtйs 7
kijelz n a villogу   jellel egyьtt, йs mind-
percig 640 watton (P80):
addig нgy marad, amнg el nem йri az indн-
1. Nyomja meg a   gombot, йs a "dEF 1"
tбsi id t, amikor a sьt  kйtszer "sнpol", йs
felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek
a sьtйsi folyamat automatikusan meg-
pedig vilбgнtanak.
kezd dik.
2. A   elforgatбsбval vбlassza ki az 5 per-
A sьtйsi ciklus befejezйsekor a sьt  5-
ces kiolvasztбsi id t.
szцr "sнpol". Megjegyzйs: A funkciу m -
3. Nyomja meg egyszer a 
 gombot, йs a
kцdtetйsйhez be kel  бllнtani a "pontos
"P100" felirat megjelenik a kijelz n, a 
id t".
 jelek pedig vilбgнtanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximбlis teljesнt-
Gyermekzбr.
mйnybeбllнtбst jelzi.
A sьt  hasznбlhatatlannб tehet , amennyi-
4. A   elforgatбsбval vбlassza ki a 640 wat-
ben meg szeretnй akadбlyozni a jogosulatlan
tot (P80).
hasznбlatot, vagyis azt, hogy gyermekek
5. A teljesнtmйnyvбlasztбs meger sнtйshez
hasznбljбk a kйszьlйket. Kйszenlйti ьzem-
nyomja meg a 
 gombot.
mуdban
6. A   elforgatбsбval vбlassza ki az 7 per-
tartsa a   gombot kb. 3 mбsodpercig le-
ces sьtйsi id t.
nyomva. Egy hosszъ "sнpolбs" hallhatу, ami
7. Nyomja meg az 
 gombot a kйtszaka-
jelzi, hogy a gyerekzбr bekapcsolбsa meg-
szos program elindнtбsбhoz. A   йs   je-
tцrtйnt, йs a   jel vilбgнt a kijelz n.
lek villognak az 1. szakaszra vonatkozу-
A "gyerekzбr" ьzemmуdbуl valу kilйpйshez
an, majd egy "sнpolбs" utбn a   йs   jelek
tartsa a   gombot kb. 3 mбsodpercig le-
villognak, jelezve, hogy a 2. szakasz meg-
nyomva. Egy hosszъ "sнpolбs" hallhatу, ami
kezd dцtt.
jelzi, hogy a gyerekzбr kikapcsolбsa megtцr-
tйnt, йs a   jel kialszik a kijelz n.
Kйsleltetett indнtбs.
A sьt  beбllнthatу ъgy, hogy a sьtйst egy el -
Automatikus sьtйs йtelkategуria
re meghatбrozott id pontban kezdje el, йs
szerint.
legfeljebb kйt szakaszos sьtйs бllнthatу be.
1. A   elforgatбsбval vбlassza ki az "A-1" йs
Ne hasznбljon kiolvasztбst egyik szakasznбl
"A-8" kцzцtti menьket. A 
 jel vilбgнt.
sem.
Megjegyzйs: Az йtelkategуriбkat lбsd az
1. Nyomja meg egyszer a 
 gombot, йs a
alбbbi tбblбzatban
"P100" felirat megjelenik a kijelz n. A 
2. A vбlasztбs meger sнtйshez nyomja meg
 jelek vilбgнtanak. A 100 a 100%-os ma-
a
 gombot.
ximбlis teljesнtmйnybeбllнtбst jelzi.
3. A   elforgatбsбval vбlassza ki az йtel sъ-
2. A   elforgatбsбval vбlassza ki a teljesнt-
lyбt grammban. A   vagy a   jel vilбgнt.
mйnyszintet.
4. Nyomja meg a 
 gombot a sьtйs meg-
3. A teljesнtmйnyvбlasztбs meger sнtйshez
kezdйsйhez.
nyomja meg a 
 gombot.
A sьtйsi folyamat befejezйsekor "sнpo-
4. A   elforgatбsбval vбlassza ki a kнvбnt
lбs" hallhatу цtszцr, йs a sьt  kikapcsol.
sьtйsi id t 0.05 йs 95.00 perc kцzцtt.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница