Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница3/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

www.markabolt.hu
electrolux  17
Termйkleнrбs
1. Kijelz ablak

 - Mikrohullбm funkciу jelzйse

 - Automatikus sьtйs funkciу jelzйse

 - Уrakijelzйs

 - Mikrohullбm 50% fцlцtt jelzйs

 - Mikrohullбm 50% alatt jelzйs

 - Kiolvasztбs funkciу jelzйse
–  - Sъly kijelzйse (gramm)
1

 - Mennyisйg kijelzйse (milliliter)

 - Zбrkijelzйs
2. Kiolvasztбs sъly szerint
3. Уra
4. Indнtбs
5
5. Mikrohullбm vбlasztуkapcsolу
6. Leбllнtбs
7. Forgуtбrcsa
2
3
6
4
7
M kцdйs
A pontos id  beбllнtбsa:
2. A   elforgatбsбval vбlassza ki az уra йr-
tйkйt.
Az els  bekapcsolбskor a sьt  kijelz jйn
3. Nyomja meg a   gombot. A perc szбm-
"00:00" lбthatу, йs egy sнpolбs hallatszik.
jegyei villognak:
Az уra a 24 уrбs id kijelzйs alkalmazza
4. A   elforgatбsбval vбlassza ki a perc йr-
tйkйt.
1. Nyomja meg a   gombot. Az уra szбm-
jegyei villognak a   jellel egyьtt.

www.markabolt.hu
18  electrolux
5. 5. A "pontos id " beбllнtбsбnak befejezй-
A "plusz 60 mбsodperc" funkciу
sйhez nyomja meg a   gombot. A kijel-
1. Ha megnyomja a 
 gombot, amikor a
z n villog a ":" jel, a   jel pedig elt nik.
sьt  kйszenlйti ьzemmуdban van, vagyis
A sьt  m kцdtetйsйhez be kell бllнtani a
amikor nincs hasznбlatban, йs a pontos
"pontos id t".
id  lбthatу a kijelz n, a mikrohullбmos
sьtйs/melegнtйs automatikusan elindul
A "pontos id " beбllнtбsi folyamata alatt,
800 wattos, 100%-os teljesнtmйnnyel
ha bбrmikor megnyomja, a sьt  vissza-
(P100) 60 mбsodpercre. A   jel villog a
lйp az el z  бllapotba.
kijelz n.
Ennek a gombnak minden tovбbbi meg-
Sьtйs mikrohullбmokkal.
nyomбsa 60 mбsodpercet ad hozzб a
1. Nyomja meg egyszer a 
 gombot, йs a
meglйv  sьtйsi id hцz. A maximбlis me-
"P100" felirat megjelenik a kijelz n, a 
gadhatу sьtйsi id  95 perc.
 jelek pedig vilбgнtanak. A 100 100%-ot
2. Mikrohullбmos sьtйs vagy "kiolvasztбs
jelez, vagyis a 800 wattos maximбlis tel-
id  szerint" funkciу alatt a 
 gomb bбr-
jesнtmйnybeбllнtбst.
mikor tцrtйn  megnyomбsa 60 mбsod-
2. Forgassa el a   gombot a mikrohullбmos
perccel nцveli a sьtйsi/kiolvasztбsi id t.
teljesнtmйny fokozatos csцkkentйsйhez
Megjegyzйs: Ez a funkciу nem бll rendel-
100%-rуl 10%-ra a kцvetkez  sorrend-
kezйsre, amikor a sьt t automatikus
ben: "P100", "P80", "P50", "P30" йs
ьzemmуdban hasznбlja, mint pйldбul az
"P10"
"automatikus kiolvasztбs sъly szerint"
A
 jel vilбgнt, amikor 50%-os vagy ala-
vagy az "automatikus sьtйs".
csonyabb teljesнtmйny van kivбlasztva
Automatikus kiolvasztбs sъly szerint
3. A teljesнtmйnyvбlasztбs meger sнtйshez
1. Nyomja meg egyszer a   gombot, йs a
nyomja meg a 
 gombot.
"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
4. A   elforgatбsбval vбlassza ki a kнvбnt
 jelek pedig vilбgнtanak.
sьtйsi id t 0.05 йs 95.00 perc kцzцtt.
2. A   gomb elforgatбsбval vбlassza ki a ki-
Megjegyzйs:
olvasztбsra kerьl  йlelmiszer fagyasztott
– A kivбlasztott id  0.05 йs 1 perc kцzцtt
sъlyбt grammban. (100 g йs 2000 g kц-
5 mбsodperces lйpйsekkel vбltozik
zцtt)
– A kivбlasztott id  1 йs 5 perc kцzцtt 10
3. Nyomja meg a 
 gombot az automati-
mбsodperces lйpйsekkel vбltozik
kus kiolvasztбsi funkciу megkezdйsйhez.
– A kivбlasztott id  5 йs 10 perc kцzцtt
A sьt  kiszбmнtja a kiolvasztбsi id t йs a
30 mбsodperces lйpйsekkel vбltozik
teljesнtmйnyszintet, ami az йtel tцkйletes
– A kivбlasztott id  10 йs 30 perc kцzцtt
kiolvasztбsбhoz szьksйges. A kijelz  a
1 perces lйpйsekkel vбltozik
hбtralйv  kiolvasztбsi id t mutatja, йs a
– A kivбlasztott id  30 йs 95 perc kцzцtt
 jelek villognak.
5 perces lйpйsekkel vбltozik
5. Nyomja meg a 
 gombot a sьtйs elindн-
Kiolvasztбs id  szerint.
tбsбhoz. A kijelz  a hбtralйv  sьtйsi id t
1. Nyomja meg a   x2, gombot, йs a "dEF
mutatja, a   йs   vagy   jel pedig villog
2" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek
(a kivбlasztott teljesнtmйnyszintt l fьgg -
pedig vilбgнtanak.
en).
2. A   elforgatбsбval vбlassza ki a kiolvasz-
Mikrohullбmos teljesнtmйny tбblбzata:
tбsi id t – max. 95 perc.
3. Nyomja meg a 
 gombot a kйzi kiol-
Teljesнtmйnyszбza-
Kijelz  йs mikrohul-
vasztбsi funkciу megkezdйsйhez. A kijel-
lйk
lбmos teljesнtmйny
z  a hбtralйv  kiolvasztбsi id t mutatja,
100%
P100 = 800 W
йs a 
 jelek villognak. Megjegyzйs: A
80%
P80 = 640 W
240 wattos teljesнtmйnyszint (P30) az
50%
P50 = 400 W
alapйrtelmezett beбllнtбs az ebben a
mуdban tцrtйn  kiolvasztбshoz, йs ez
30%
P30 = 240 W
nem mуdosнthatу.
10%
P10 = 80 W
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница