Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница21/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

www.markabolt.hu
52  electrolux
• Puuviljamahl
• Pudru keetmine
Tsitrusviljadest saab palju rohkem mahla
Putru on lihtne valmistada serveerimis-
kдtte, kui neid soojendatakse enne pres-
nхus, vдltides nii poti pesemist. Jдrgige
simist kхrgel vхimsusel 15 sekundit.
toiduaine tootja soovitusi.
Puhastus ja hooldus
Tavaliselt on ainsaks vajalikuks hoolduseks
Eemaldage koheselt katlakivi-, rasva-, tдrkli-
puhastamine.
se- vхi munavalgeplekid. Nende plekkide alla
vхib tekkida roostet.
Hoiatus Mikrolaineahju tuleb
Vдltige vee sattumist ahju.
regulaarselt puhastada, eemaldes kхik
toidujддgid. Kui mikrolaineahju ei hoita
Ahju sisemus
puhtana, kannatavad selle pinnad, mis
Iga kord pдrast ahju kasutamist puhastage
vдhendab ahju kasutusiga ja vхib
siseseinu niiske lapiga, sest nii on kхige ker-
pхhjustada ohtliku olukorra.
gem eemaldada toiduplekid, mis vхivad olla
ahju sisemusse jддnud.
Hoiatus Puhastamiseks tuleb toide vдlja
Raskema mustuse eemaldamiseks kasutage
lьlitada. Vхtke pistik pistikupesast vхi
mitte-agressiivset puhastusainet. Дrge kasu-
lьlitage vдlja ahju toide.
tage pihustipudelis ahjupuhastusvahendeid
Дrge kasutage agressiivseid ega abrasiivseid
ega agressiivseid vхi abrasiivseid puhastu-
puhastusaineid, kььrimisvahendeid, mis krii-
saineid.
mustavad pinda ega teravaid esemeid, sest
Hoidke uks ja ahju esikьlg alati puhtad taga-
tagajдrjeks vхivad olla plekid.
maks, et uks avaneb ja sulgub korralikult.
Дrge kasutage kхrgsurve- ega aurujoaga
Veenduge, et vett ei satuks mikrolaine venti-
tццtavaid puhastussseadmeid.
latsiooniavadesse.
Eemaldage regulaarselt pццrdalus ja vastav
Tarvikud
tugi ning puhastage ahju pхhja, eriti pдrast
Pдrast iga kasutamist puhastage tarvikuid.
vedeliku mahaloksumist.
Kui need on vдga mustad, leotage neid es-
Дrge lьlitage ahju sisse, kui pццrdalus ja selle
malt ja kasutage siis harja ning kдsna. Tarvi-
tugi ei ole kohal.
kuid vхib pesta nхudepesumasinas.
Kui ahjuххs on vдga must, pange pццrdalu-
Veenduge, et pццrdaluse ja vastav tugi on
sele klaas vett ja lьlitage mikrolaineahi 2 vхi 3
alati puhtad. Дrge lьlitage ahju sisse, kui
minutiks maksimumvхimsusel sisse. Vaba-
pццrdalus ja selle tugi ei ole kohal.
nev aur teeb mustuse pehmeks ja seda on
Esikьlg
pehme lapiga kerge eemaldada.
Ebameeldivat lхhna (nt pдrast kala valmista-
Tavaliselt piisab ahju puhastamisest niiske la-
mist) on kerge kхrvaldada. Lisage tassitдiele
piga. Kui ahi on vдga must, lisage puhastus-
veele mхni tilk sidrunimahla. Pange tassi lu-
vette mхni tilk nхudepesuvahendit. Seejдrel
sikatцis kohvi, et vesi ьle ei keeks. Soojen-
pьhkige ahi kuiva lapiga kuivaks.
dage vett 2 kuni 3 minutit maksimaalsel mi-
Kasutage klaasipuhastusvahendit ja ebeme-
krolainevхimsusel.
ning kiuvaba pehmet lappi. Pьhkige kьljelt
kьljele ilma pinnale survet avaldamata.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Vддrtus EMS20200
AC pinge
230-240V / 50 Hz
Vхimsus
1300W
Mikrolaine vдljundvхimsus
800W
Mikrolaine sagedus
2450 MHz

www.markabolt.hu
electrolux  53
Tehnilised andmed
Vддrtus EMS20200
Mххtmed (LxKxS)
461 x 280 x 273 mm
Ahju mahutavus.
20 l
Kaal
12,6 kg
Jддtmekдitlus
Tootel vхi selle pakendil asuv sьmbol  
negatiivseid tagajдrgi keskkonnale ja
nдitab, et seda toodet ei tohi kohelda
inimtervisele, mida vхiks vastasel juhul
majapidamisjддtmetena. Selle asemel tuleb
pхhjustada selle toote ebaхige kдitlemine.
toode anda taastццtlemiseks vastavasse
Lisainfo saamiseks selle toote taastццtlemise
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
kohta vхtke ьhendust kohaliku omavalitsuse,
punkti. Toote хige utiliseerimise
oma majapidamisjддtmete kдitlejaga vхi
kindlustamisega aitate дra hoida vхimalikke
kauplusega, kust te toote ostsite.
Paigaldamine
• Eemaldage ukselt kхik reklaamkleebised.
Tдhtis Ahju vхib panna kццgis peaaegu
• Ahi tuleks asetada tasasele, loodis pinnale.
kхikjale. Veenduge, et ahi oleks tasasel,
Pind peab olema kьllalt tugev, et ahju ja
loodis pinnal ja et хhuavad pinnal ning seame
selle sisu kaalu (12.6 Kg) kindlalt kanda.
pхhjal ei oleks blokeeritud.
Vibratsiooni ja mьra tekkimise vхimaluse
Juhtmete ьhendamine
vдltimiseks peab ahi olema stabiilses
asendis.
Ahi tarnitakse koos toitekaabli ja pistikuga,
• Hoidke ahi eemal kuumusest ja veest.
mis sobivad 230–240V / 50 Hz maandatud
Kokkupuutumine kuumuse ja veega vхib
pistikupesale. Maandus minimeerib lьhise
vдhendada ahju efektiivsust ja viia seadme
tekkimisega kaasnevat riski. Kontrollige, et
tхrkeni, seega tuleb aju paigutada eemale
ahju pinge vastaks elektrivхrgu omale.
vee- ja kuumaallikatest.
Kui ahi on ьhendatud pikendusjuhtme
• Дrge blokeerige ahju peal ja kьlgedel ole-
abil, siis peab ka pikendusjuhtmel maan-
vaid ventilatsiooniavasid ja дrge asetage
dus olema.
ahju peale mingeid esemeid. Juhul kui ka-
sutuse ajal on хhutusavad blokeeritud,
Hoiatus Seadet ei tohi ьhendada
vхib ahi ьle kuumeneda ja see vхib oma-
maandamata pistikupesasse. Kui te
korda viia rikkeni. Kuum хhk vдljub хhutu-
pole kindel ahju elektrilise ьhenduse
savade kaudu, seega ei tohi neid blokee-
suhtes vхi maanduse olemasolus, siis
rida vхi jдtta ahju ja seina vahele kardinat.
vхtke ьhendust elektrikuga.
• Asetage ahi vхimalikult kaugele televiiso-
Hoiatus See seade peab olema
rist ja raadiost. Kдesoleva ahi vastab EEC
maandatud. Juhul kui seadmel pole
nхudmistele raadiosignaali segamise
eemaldatavat pistikut ja olemasolev
summutamise osas, kuid siiski vхib esine-
pistik ei sobi kokku stepsliga, laske see
da mхningast segamist kui seade aseta-
vдlja vahetada tootja, selle volitatud
takse raadiole vхi televiisorile liialt lдhedale,
hooldekeskuses vхi lihtsalt
seega hoidke neid teineteisest vхimalikult
kvalifitseeritud isiku poolt.
kaugel.
• Juhul kui seade paigaldatakse nurka, peab
Hoiatus Kui toitekaabel on vigastatud,
vahe seinte ja laega olema vдhemalt 15
laske see ohutuse mхttes vдlja vahetada
cm.
tootja, selle volitatud hooldekeskuse vхi
sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt.

www.markabolt.hu
54  electrolux
Euroopa garantii
Electrolux tagab kдesoleva seadme garantii
kхigis selle juhendi lхpus nimetatud riikides
seadme garantiis toodud vхi seadusega
mддratud perioodi jooksul. Kui Te kolite
ьhest nimetatud riigist teise nimetatud riiki,
liigub koos Teiega jдrgnevatel tingimustel ka
seadme garantii:-
• Seadme garantii algab esialgsel ostukuu-
pдeval mis kantakse seadme mььja poolt
vastavasse ostudokumentatsiooni.
• Seadme garantii kehtib sama kaua ja sa-
madel tingimustel tццde ja osade kohta,
kui kehtivad Teie uues elukohariigis selli-
sele mudelile vхi tootevalikule.
• Garantii kehtib ainult algsele ostjale ja seda
ei saa ьle kanda teistele kasutajatele.
• Seadme paigaldamine ja kasutamine toi-
mub vastavalt Electroluxi poolt vдlja antud
juhistele ja seda kasutatakse ainult kodus,
nt ei kasutata kaubanduslikul eesmдrgil.
• Seade paigaldatakse vastavuses kхigi
uues elukohariigis kehtivate regulatsiooni-
dega.
Kдesoleva Euroopa garantii tingimused ei
puuduta seadusest tulenevaid хiguseid.

www.markabolt.hu
electrolux  55

www.markabolt.hu
56  electrolux

www.markabolt.hu
electrolux  57

www.markabolt.hu
58  electrolux
1
5
2
3
6
4
7

www.markabolt.hu
electrolux  59

www.markabolt.hu
60  electrolux

www.markabolt.hu
electrolux  61

www.markabolt.hu
62  electrolux

www.markabolt.hu
electrolux  63

www.markabolt.hu
64  electrolux

www.markabolt.hu
electrolux  65

www.markabolt.hu
66  electrolux

www.markabolt.hu
electrolux  67

www.markabolt.hu
68  electrolux

www.markabolt.hu
electrolux  69
1
5
2
3
6
4
7

www.markabolt.hu
70  electrolux

www.markabolt.hu
electrolux  71

www.markabolt.hu
72  electrolux

www.markabolt.hu
electrolux  73

www.markabolt.hu
74  electrolux

www.markabolt.hu
electrolux  75

www.markabolt.hu
76  electrolux
GR

www.markabolt.hu
electrolux  77

www.markabolt.hu
78  electrolux

www.markabolt.hu
electrolux  79

www.markabolt.hu
www.electrolux.com
www.electrolux.ru
www.electrolux.hu
www.electrolux.lv
www.electrolux.lt
www.electrolux.ee
www.electrolux.gr
822191912-A-032009

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница