Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница2/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

www.markabolt.hu
electrolux  15
Vigyбzat A kйszьlйket gyermekek vagy
erre a cйlra kйszьlt speciбlis csomagolбs-
csцkkent fizikai, йrzйkszervi vagy
ban vagy edйnyben. Ennйl az йtelkйszнtйsi
mentбlis kйpessйgekkel bнrу, illetve kell
m veletnйl mindig kell felьgyeletr l gon-
tapasztalattal йs ismeretekkel nem
doskodni.
rendelkez  szemйlyek nem
• A  nem  porуzus  b rrel vagy hйjjal rendel-
hasznбlhatjбk, kivйve, ha biztosнtjбk
kez  йlelmiszereket szurkбlja meg, hogy
szбmukra a felьgyeletet йs az
megel zze a g z felhalmozуdбsбt йs a
ъtmutatбst.
szйtdurranбst. Nйhбny pйlda azokra az
йlelmiszerekre, amelyeket meg kell szur-
• Ne forgassa kйzzel a forgуtбnyйrt. Ez
kбlni: alma, burgonya, csirkemбj йs tojбs-
meghibбsodбst okozhat.
sбrgбja.
• A kйszьlйk kialakнtбsa nem olyan, hogy
• A cumisьvegek vagy a bйbiйteles ьvegek
kьls  id zнt  vagy kьlцn tбvirбnyнtу rend-
tartalmбt цssze kell keverni vagy rбzni, йs
szer alkalmazбsбval m kцdtethet  lenne.
a h mйrsйkletet ellen rizni kell a fogyasz-
• Figyelmet kell fordнtani arra, hogy ne tцmн-
tбs el tt az йgйsi sйrьlйsek elkerьlйse йr-
tse el a sьt  tetejйn, hбtlapjбn, oldalбn йs
dekйben.
aljбn talбlhatу szell z nyнlбsokat.
Vigyбzat Folyadйkok йs mбs
Vigyбzat Ne hasznбlja ezt a sьt t
йlelmiszerek nem melegнthet k lezбrt
kereskedelmi cйlokra. Ezt a sьt t
tбrolуedйnyekben, mivel
kizбrуlag hбztartбsi cйlъ hasznбlatra
felrobbanhatnak.
kйszнtettйk.
Vigyбzat Italok mikrohullбmos
Edйnyekkel kapcsolatos biztonsбg
melegнtйse kйsleltetett kifutбsos forrбst
Csak olyan edйnyeket hasznбljon, amelyek
eredmйnyezhet, ezйrt уvatosan kell
mikrohullбmъ sьt ben valу hasznбlatra alkal-
eljбrni a tartуedйny kezelйsekor.
masak.
A szikrakйpz dйs a sьt ben mikrohullбmos
Vigyбzat Amikor valamilyen folyadйkot,
ьzemelйs kцzben rendszerint fйmedйnyek
pl. levest, szуszt vagy italt melegнt a
hasznбlata miatt kцvetkezik be. A folyamatos
mikrohullбmъ sьt ben, akkor
szikrбzбs azonban kбrosнthatja a kйszьlйket.
el fordulhat, hogy buborйkkйpz dйs
Бllнtsa le a programot, йs ellen rizze az
nйlkьl lйpi tъl a folyadйk a forrбspontot.
edйnyt.
Ez a forrбsban lev  folyadйk hirtelen
A legtцbb ьvegb l, ьvegkerбmiбbуl йs h бllу
kicsordulбsбt eredmйnyezheti. Ennek a
ьvegb l kйszьlt edйny kivбlуan alkalmas a
lehet sйgnek a megel zйsйre a
mikrohullбmъ sьt ben valу hasznбlatra. Bбr
kцvetkez  lйpйseket kell vйgrehajtani:
a mikrohullбmъ energia nem melegнti fel a
1. Kerьlje az egyenes oldalъ, keskeny
legtцbb ьveg- vagy kerбmiaedйnyt, ezek az
nyakъ edйnyek hasznбlatбt.
edйnyek felforrуsodhatnak a bennьk lйv
2. Ne melegнtse tъl az йlelmiszert.
йlelmiszert l szбrmazу h бtadбs miatt. Az
3. Keverje meg a folyadйkot, miel tt az
edйnyek kivйtelekor sьt keszty  hasznбlata
edйnyt a sьt be teszi, valamint a me-
ajбnlott.
legнtйsi id  fйlidejйben is.
4. A melegнtйs utбn hagyja pihenni rцvid
Йlelmiszerekkel kapcsolatos biztonsбg
ideig a folyadйkot a sьt ben, majd
• Ne melegнtsen konzervdobozban lйv  йlel-
keverje meg ismйt, miel tt уvatosan
miszert a mikrohullбmъ sьt ben. Mindig
kivennй az edйnyt.
szedje ki az йlelmiszert egy alkalmas
edйnybe.
• Olajfьrd ben valу sьtйs nem vйgezhet
mikrohullбmъ sьt ben, mivel a zsiradйk
h mйrsйklete nem kontrollбlhatу, йs en-
nek veszйlyes helyzet lehet az eredmйnye.
• Pattogatott kukorica kйszнthet  a mikro-
hullбmъ sьt ben, de csak kifejezetten az

www.markabolt.hu
16  electrolux
Vigyбzat Bizonyos termйkek, mint
ajtуnak nem feladata, hogy teljesen szi-
egйsz tojбsok йs lezбrt edйnyek (pйldбul
getelje a sьt teret.
lezбrt bef ttes ьvegek) felrobbanhatnak,
Ъtmutatу a sьt edйnyekhez йs
йs nem melegнthet k ebben a sьt ben.
tartozйkokhoz
Esetenkйnt a felьtцtt tojбsok is
felrobbanhatnak sьtйs kцzben. Mindig
Edйnyek йs tartozйkok szйles vбlasztйka
szurkбlja meg a sбrgбjбt, fedje le, йs
hasznбlhatу a mikrohullбmъ sьt ben valу
hagyjon egy perc pihentetйsi id t,
йtelkйszнtйsre.
miel tt levennй a fedelet.
Az Цn biztonsбga, valamint az edйnyek йs a
sьt  kбrosodбsбnak megel zйse йrdekйben
Normбlis jelensйg, ha az ajtу kцrьl g z
megfelel  edйnyeket vбlasszon minden йtel-
szivбrog ki, vagy ha pбra jelenik meg az
kйszнtйsi mуdszerhez.
ajtуn, s t mйg az is, ha vнzcseppek je-
Az alбbbi felsorolбs бltalбnos ъtmutatбskйnt
lennek meg az ajtу alatt az йtelkйszнtйsi
szolgбl.
ciklus alatt. Ez pusztбn a meleg йlelmi-

 : Hasznбlandу edйnyek йs tartozйkok
szerb l szбrmazу pбralecsapуdбs, йs

 : Kerьlend  edйnyek йs tartozйkok
nem befolyбsolja a sьt  biztonsбgбt. Az
Anyagok
Edйny
Mikrohullбm
Kerбmia йs ьveg
Corning бruk
1)
H бllу ьvegбruk
Ьvegбruk fйmdнszнtйssel
Уlomkristбly
Porcelбn
Fйmdнszнtйs nйlkьl
Cserйpedйnyek 2)
M anyag
Mikrohullбmъ sьt ben h бllу je-
lцlйssel
M anyag csomagolбs
Fйm
Tepsi
Alufуlia 3)
Papнr
Csйszйk, tбnyйrok, tцrцlkцz k
Viaszos papнr
Fa
1) Csak ha nincs rajtuk fйmszegйly.
2) Csak ha nem fйmtartalmъ mбzzal van bevonva.
3) Alufуliбt csak бrnyйkolбsi cйlra hasznбljon, tъlzott hasznбlata szikrakйpz dйst okozhat.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница