Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община
PDF просмотр
НазваниеКина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община
страница20/132
Дата конвертации20.06.2013
Размер1.21 Mb.
ТипДокументы
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   132

Марияна БЕЛНЕЙСКА-ГЕОРГИЕВАИмена на оброчни обекти и места за проклинане...
I. ТОПОНИМИЯ И ОЙКОНИМИЯ
Както при имената на оброци, тук също се констатира еортонимна-
убийство или друго престъпление с известен или неизвестен извърши-
та мотивираност: Спасово дръво, Светигьоргьовия дъб, Илинско дръ-
тел” (Стойнев 2006: 10). Според енциклопедичното определение, “същ-
во, Гергевски бряст, Петрово дръво и др.
ността на обичая се състои в натрупването на грамада от камъни, коя-
то се осмисля като гроб (погребение) на насилника (Стойнев 2006: 11),
4. Имена на оброчни камъни
“тя е знак за отвращение от престъпника и неговото дело” (Генчев 1994:
В отделни случаи оброчното място е отбелязано с камък с издялан
21). Битовото християнство в случая е регламентирано от присъствие-
кръст или особена каменна форма,  обвързана с поверие и ритуал за
то на свещеник, който пръв хвърля камък на мястото, като предвари-
постигане на здраве. В българската еклезионимия този факт обяснява
телно е извършил водосвет. В изследването “Народна вяра и религиоз-
имена от типа: Препъхката, Провирачката, Проваления камънь, Вър-
ни народни обичаи” Димитър Маринов съобщава, че под думата нате-
тян камък, Светения камък и др.
мия или проклетия се разбира не само обредът, но и мястото, дето е
устроен той, като това място е най-често вън от селото, на кръстопът
5. Имена на черквички
(Маринов 1994: 752-753).
Споменатите особености на обичая проклятие намират пряк израз
Това са рядко срещани култови обекти, забелязани главно в Родоп-
в българската еклезионимия. С най-голяма честотност са имена, пред-
ската част на Тракия — селата Новаково, Добростан, Ситово, Асенов-
ставляващи онимизирани варианти на народната терминология: Анате-
градско. Представляват “натрупани във вид на повече или по-малко
мана, Анатемата, Анатемене, Анатемета, Анатемите, Натамийа-
отворена дъга един, два-три или няколко реда камъни, като в средата
та, Проклетиа, Проклетиата, Проклетията, Клетвища  и др.
на дъгата са най-големите, често подредени така, че да оформят отвор,
Констатират се имена с възможно двойно тълкувание на понятие-
покрит отгоре с един или два възможно най-плоски камъка” (Стамено-
то грамада (като сакрален обект или като естествена купчина от камъ-
ва 2004: 134). Намират се както в околностите на селата, така и на
ни, пръст): Грамадата, Грамада, Грамаде, Герова грамада, Перкова
улици или дворове, на тях се коли курбан. Черквичките, както и оброци-
грамада, Стоевска грамада и др., чиято еклезионимност е несигурна.
те, са посветени на светец от народния календар и носят името на него-
вия празник : Свети Танас, Свети Тодор, Свети Г`ерги, Света Куста-
динка и Еленка, Света Троица Свети Дух, Свети Врач, Свети Илия,

Библиография
Свети Димитър, Свети Никола, Свети Кустадин и Иленка, Свети
Спас (Възнесение Господне), Свети Влас, Свети Илия, Свети Дух
. И
Буров 1995 — Буров, Стоян, В. Бонджолова, М. Илиева, П. Пехливанова. Съвреме-
тук прави впечатление, че преобладават имена на светци от пролетно-
нен тълковен речник на българския език. В. Търново.
летния цикъл. За разлика от имената на оброците и оброчните кръсто-
Генчев 1994 — Генчев, Стоян. Грамада — един забравен български обичай. — В:
ве, напълно липсва мотивация спрямо местонахождението и родовата
Етнографски проблеми на народната духовна култура. Том II. София.
принадлежност на обекта.
Маринов 1994 — Маринов, Димитър. Народна вяра и религиозни народни обичаи.Со-
фия.
II. Места за проклинане
Мутафов 1989 — Мутафов, Васил. Оброчищата като култови обекти. — В: Етног-
рафски проблеми на народната духовна култура. София.
Характерен израз на народни вярвания е и обичаят проклятие, из-
Попов 1994 — Попов, Рачко. Светци демони. — В: Етнографски проблеми на народна-
вестен още с термините анатема, натемия, грамада. Грамадата се пра-
та духовна култура. Том II. София.
ви, “когато в селото или в рамките на неговото землище е извършено
61
62
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   132

Похожие:

Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община icon1. На смену родовой общине пришла соседская сельская община, в которой семьи селились не по принципу родства, а по принципу соседства. Язычники. (3) Формирование древнерусского государства. Роль варяжского фактора. (3)
Община – первичная административная ячейка жизни, где доминирует коллективизм жизни, коллективные формы землевладения, когда члены...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconКонкурс «Имена, имена, имена» 11 класс Цели: 1 систематизировать знания учащихся об учёных-физиках различных эпох
Художник, скульптор, анатом, инженер, оптик, механик. Ему принадлежат высказывания: «Истинные науки те, которые опыт заставил пройти...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconКартотека
Учим ребенка образовывать имена существительные с уменьшительными суффиксами. Поиграйте в игру «Ласковые» имена с мячом, научите...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconПрактическая работа «Акцентологические нормы русского языка»
Индустрия и индустрия, металлургия и металлургия, мышление и мышление, обух и обух, община и община, иначе и иначе, казаки и казаки,...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община icon2. Продолжаем работу по обучению ребенка образованию уменьшительных существительных с помощью суффиксов. По­играйте с ребенком в игру «Кто больше?»
Учим ребенка образовывать уменьшительные имена существительные. Поиграйте в игру с мячом «Ласковые имена» научите ребенка образовывать...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconУрока. Постановка цели урока
Цель: закрепить умение писать имена с большой буквы, расширить словарный запас детей, учить грамотному письму, умению различать имена...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconПрограмма акс «собака и община»
Одной  из  основных  обязанностей  владельца  бигля  является  воспитание  правильного 
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconПрактическое занятие " Microsoft Excel "
Расчеты будет удобнее вести если массивам (диапазонам ячеек с матрицой) присвоить имена, например: матрице а "а", матрице b "б" и...
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconЯ. Б. Моравицкий католическая община петербурга
Автор анализирует процессы трансформации религиозных групп в современном российском обществе, опираясь на эмпирический мате
Кина вачкова. Християнски и мюсюлмански лични имена в съдържание община iconКнига  «Община 20 лет  спустя»  посвящена  зна
В  частности,  группой  интеллигенции  была  предпринята попытка провести совместно с Русской Православной Церковью право
Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница