Olvassa el gondosan, йs kйs bbi
Скачать 175.4 Kb.
PDF просмотр
НазваниеOlvassa el gondosan, йs kйs bbi
страница20/21
Дата конвертации02.01.2014
Размер175.4 Kb.
ТипДокументы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

www.markabolt.hu
50  electrolux
2. Keerake   , et valida 5-minutiline sula-
8. Soovitud kьpsetusaja alguse minutite va-
tusaeg.
limiseks keerake   .
3. Vajutage ьks kord nupule 
 ja ekraanile
9. Seadistuse lхpetamiseks vajutage 
 .
kuvatakse 'P100' ning sьmbolid 
Ekraanile kuvatakse kellaaeg koos vilkuva
hakkavad pхlema. 100 tдhistab 800 W
sьmboliga
 . ja pьsivad kuni kьpseta-
(100%), st maksimaalset vхimsust.
mise algusajani, mil ahi piiksub kaks kor-
4. Keerake   , et valida 640 W (P80).
da ja kьpsetusprotsess algab automaat-
5. Vхimsusvaliku kinnitamiseks vajutage
selt.
 .
Kьpsetustsьkli lхpus piiksub ahi 5 kor-
6. Keerake   , et valida 7-minutiline kьpse-
da. Mдrkus: Selle funktsiooni toimimi-
tusaeg.
seks peab olema valitud kellaaeg.
7. Kaheetapilise programmi kдivitamiseks
vajutage 
 . 1. etapi sьmbolid   and 
Lapselukk.
hakkavad vilkuma ja seejдrel, pдrast piik-
Ahju sisselьlitamise vхib muuta vхimatuks,
satust, hakkavad vilkuma sьmbolid   ja
kui soovite vдltida selle omavolilist kasuta-
 , mis tдhendab, et 2. etapp on alanud.
mist, nt laste poolt. Vajutage ootereћiimis
Viitstart.
3 sekundit   . Kuulete pikka piiksatust, mis
Ahju vхib mддrata alustama kьpsetamist eel-
tдhendab, et lapselukk on rakendunud ja
nevalt mддratud ajal ning kasutada vхib kuni
ekraanile kuvatakse sьmbol   .
kahte kьpsetamise etappi. Kummalgi etapil
Lapseluku vabastamiseks vajutage 3 sekun-
ei tohi kasutada sulatamist.
dit
 . Kuulete piiksatust, mis tдhendab, et
1. Vajutage ьks kord nupule 
 ja ekraanile
lapselukk on vabastatud ja ekraanilt kustub
kuvatakse 'P100'ґ. Ning sьmbolid 
sьmbol
 .
hakkavad pхlema. 100 tдhistab 100%, st
Automaatne kьpsetamine toidu liigi
maksimaalset vхimsust.
jдrgi.
2. Vхimsustaseme valimiseks keerake   .
1. A-1 kuni A-8 valimiseks keerake   pдri-
3. Vхimsusvaliku kinnitamiseks vajutage
pдeva. 
 hakkab pхlema. Mдrkus: vt
 .
toiduliike allpool toodud tabelist
4. Vajaliku kьpsetusaja valimiseks vahemi-
2. Valiku kinnituseks vajutage   .
kuks 0.05 kuni 95.00 keerake 
3. Toidu kaalu valimiseks grammides kee-
5. Vajutage   . Tunni numbrid vilguvad ja
rake
 .   vхi   hakkab pхlema.
sьmbol   hakkab pхlema.
4. Kьpsetamise alustamiseks vajutage 
 .
6. Soovitud kьpsetusaja alguse tunni valimi-
seks keerake   .
Kьpsetamise lхpus kostab viis korda
7. Vajutage   . Minutite numbrid vilguvad.
piiksatus ja ahi lьlitub vдlja.
Vajutage. Minutite numbrid vilguvad.
Automaatse kьpsetuse tabel
Menьь
Kaal / portsjon
A1 - Automaatsoojendus
200g, 400g, 600g
A2 - Kццgiviljad
200g, 300g, 400g
A3 - Kala
250g, 350g, 450g
A4 - Liha
250g, 350g, 450g
A5 - Pasta
50g (450g veega), 100g (800g veega)
A6 - Kartul
200g, 400g, 600g
A7 - Pitsa
200g, 400g
A8 - Supp
200g, 400g
Info ahju kasutamise ajal.
2. Viitstardi korral vajutage   ja 3 sekundi
1. Vajutage kьpsetamise ajal 
 ja ekraanile
vдltel kuvatakse kьpsetamise algusaeg,
kuvatakse 3 sekundi vдltel valitud vхim-
seejдrel kuvatakse uuesti kel aaeg.
sus.

www.markabolt.hu
electrolux  51
3. Kellaaja kontrollimiseks kьpsetamise ajal
3. Kui pдrast kьpsetusprogrammi valimist ei
vajutage   ja 3 sekundi vдltel kuvatakse
vajutata 1 minuti jooksul 
 , siis pro-
aktuaalne kellaaeg.
gramm tьhistatakse ja ekraanile kuvatak-
se uuesti kellaaeg.
Ьldinfo ja juhised kasutamiseks.
4. Iga kьpsetustsьkli lхpus piiksub ahi viis
1. Iga nupuvajutusega kaasneb piiksatus,
korda.
mis seda toimingut kinnitab.
5. Kui kьpsetustsьkli ajal avatakse uks, kat-
Iga nupuvajutusega kaasneb piiksatus,
keb ahju tцц. 
 tuleb vajutada kьpseta-
mis seda toimingut kinnitab.
mise jдtkamiseks, kui kьpsetustsьkli ajal
2. Juhtnupu algse keeramisega kaasneb
avati uks.
piiksatus.
Vihjeid ja nдpunдiteid
Mikrolaineahju nдpunдited
Mida suurem on toidu hulk, seda rohkem
• Hoidke ahi alati puhas - vдltige toidu ьlea-
lдheb aega.
jamist ja дrge unustage puhastada pццr-
• Kццgiviljade puhul kasutage vett vдhe vхi
daluse alt ja ukse sisekьlge.
ьldse mitte.
• Soovituslik on mikrolaineahjus kasutada
• Kasutage vдhem soola ja maitseaineid kui
ьmmargusi vхi ovaalseid kaanega haude-
tavalisel toiduvalmistamisel.
potte.
• Maitsestage hiljem.
• Дrge kasutage metallist vхi metalliga kau-
• Mхneminutiline seisuaeg pдrast ahju vдlja-
nistatud haudepotte. Osad plastid vхivad
lьlitamist tagab palju ьhtlasemalt valminud
kuuma toiduga kokkupuutumisel kooldu-
roa.
da vхi sulada.
• Enne serveerimist veenduge, et roog oleks
• Valmistamise ajaks katke toit kinni. Kasu-
ьleni kuum.
tage klaasist kaant, taldrikut vхi kьpsetus-
• Nхude ja toiduainete vхtmisel ahjust kasu-
paberit.
tage alati pajalappe.
• Kukleid, leiba ja muud sarnast vхib sulata-
Mikrolaineahju nхuandeid
da leivakorvis vхi pabersalvrдtikul.
• Mee pehmendamine
• Juhul kui toitu soojendatakse pakendis, tu-
Kui teil on purk suhkrustunud mett, eemal-
leb pakend avada. Metalli vхi motelldeko-
dage selle kaas ja asetage purk ahju ja
ratsioone sisaldav pakend tuleb eemalda-
pange see keskmisel vхimsusel kaheks
ta juhul kui see pole spetsiaalselt mikrolai-
minutiks tццle.
neahju jaoks mхeldud. Eemaldage kхik
• Љokolaadi sulatamine
metallist klambrid ja traadid.
Murdke 100 g љokolaadi ruutudeks ja ase-
• Vдikseid fooliumitьkke vхib kasutada ker-
tage kaussi ja kuumutage tдisvхimsusel
gesti ьlevalmivate osade (kana koivad) kat-
1-2 minutit aegajalt korralikult segades.
miseks.
• Vхi pehmendamine vхi sulatamine
• Koore vхi nahaga toiduained tuleb kahvli-
Sulatamine vхtab kхrgel vхimsusel mхne
ga augustada, nдiteks kartulid ja vorstid.
sekundi. Pehmendamiseks tuleks kasuta-
Дrge keetke mikrolaineahjus mune kuna
da madalat vхimsust.
need vхivad plahvatada.
• Leiva vдrskendamine vхi soojendami-
• Asetage suuremad, paksemad tьkid hau-
ne
depoti serva ja proovige toitu ьhesuurus-
Kasutage keskmist vхimsust mхne sekun-
teks tьkkideks lхigata. Asetage toiduained
di jooksul.
ahju keskele.
• Kььslaugu lihtne koorimine
• Toit valmib palju ьhtlasemalt kui segate vхi
Kuumutage 3 vхi 4 kььslaugu kььnt kхrgel
keerate seda paar korda.
vхimsusel 15 sekundit. Pigistage ьhest ot-
• Ьlekьpsetamise vдltimiseks kasutage alati
sast kuni kььs vдlja tuleb.
retseptis ettenдhtust ajast lьhemat aega.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Разместите кнопку на своём сайте:
kak.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kak.znate.ru 2012
обратиться к администрации
KakZnate
Главная страница